Laimingos moters sėkmė santykiuose: 9 taisyklės

Kiekviena moteris nori būti laiminga. Moteris nori būti sėkminga, nepriklausomai, ar turi vyrą, vaikų ir šunį bei gerai apmokamą darbą. Stebuklas yra tame, kad kai moteris yra laiminga prie tų aplinkybių, kokias turi čia ir dabar, jai sekasi ir kitos gyvenimo sritys. Tikiu, kad įžvalgos paskatins susimąstyti ir veikti ištikimas tv3.lt skaitytojas.

 Patik sau, patiksi ir jam

Ar dažnai pagaunate save, klausdamos, ar patinkate savo draugui ar vyrui? Kodėl labai daug moterų užduoda sau tokį klausimą? Nes jos pačios nepakankamai patinka sau. Kai moteris patinka sau, ji nesvarsto, ar patinka kam nors kitam. Ji tiki, kad ji patinka ir kitiems. Tai susiję su adekvačiu pasitikėjimu savimi.

Moteris, kuri pasitiki savimi, mažiau linkusi analizuoti, kokį įspūdį ji kitiems sudaro. Pasitikinti savimi moteris žino, kad yra verta meilės ir yra verta sutikti gerą žmogų bei mėgautis su juo santykiais. Svarbiausia, kad sveikas pasitikėjimas savimi nesikeičia nuo to, ką apie moterį galvoja kiti. Štai toks stabilus ir adekvatus pasitikėjimas savo grožiu, savo gerosiomis savybės, savo geru charakteriu suteikia moteriai pilnatvės jausmą ir ji liaujasi ko nors ieškoti, kas patvirtintų, kad su ja yra viskas gerai. Tokia rami moteris pritraukia prie savęs ramius partnerius ir draugus.

Nesijausk kalta dėl nesėkmės

Moteris, kuri myli save, nesėkmes priima labai natūraliai. Ji sau sako: taip ir turėjo būti. Ir tai būdinga visoms moters gyvenimo sritims. Jei santykiai su vyru neįmanomi, ji nepuola kaltinti savęs. Ji gyvena toliau, neanalizuoja per daug buvusių santykių. Ji toliau juda galimybių link. Pasitikinti savimi moteris neieško savyje klaidų. Tai ypač svarbu, jei nutarei savyje auginti grožį, meilę, tikėjimą ir viltį.

Žinok savo ribas

Savimi pasitikinti moteris, mylinti save, labai aiškiai parodo tam tikras elgesio su ja ribas. Jos poreikiai ir interesai jai yra svarbūs. Moteris, kuri nusprendė būti laiminga ir sėkminga, neskuba atidėlioti savo planų įgyvendinimo į antrą planą dėl draugo, vyro ar dar ko nors.

Labai svarbu akcentuoti, kad laiminga moteris neprisiima atsakomybės už kito žmogaus emocijas, būsenas ir elgesį. Tai ypač paplitę moterų pasaulyje: sakykim, vyras namuose nepatenkintas, o moteris klausia, ką ji ne taip padarė, kad jis dabar nepatenkintas. Pasitikėjimas savimi suteikia moteriai drąsos gyventi be pataikavimo.

Tikėk savo sprendimais

Kai moteris save myli ir gerbia, ji tiki savo sprendimais ir neklausinėja kitų, ką jai veikti, ar ko neveikti. Moteris ne tik pati priima sprendimus, bet ir jaučiasi atsakinga už juos. Moteris nekaltina kitų už savo nesėkmes ir nemano, kad dėl sėkmių taip pat atsakingi kiti. Ji vertina save, ji vertina savo gebėjimą priimti gyvenimo iššūkius. Ji pasitiki savo intuicija, todėl daugiau veikia nei delsia.

 Neįrodinėk

Moteris, kuri yra laiminga ir sėkminga, neturi poreikio demonstruoti save kitiems, pasakojant apie savo pranašumus. Pasitikinti moteris tyliai gyvena sėkmingą gyvenimą. Kai moteris nemyli savęs, stokoja tikėjimo savo galiomis, jai gali reikėti kitiems kažką įrodinėti, tarsi teisinti, jog ji nėra tokia bloga. Laiminga moteris niekam nieko neįrodinėja, nes tiki savimi ir savo teisingumu.

Prisiimk atsakomybę

Laiminga moteris jaučiasi atsakinga už savo gyvenimą, todėl nekaltina nei buvusio, nei esamo partnerio už savo nelaimingumą ar nesėkmes. Ji žino, kad jos elgesys yra jos valioje, kaip ir jos sprendimai. Todėl moteris žino, kad stebuklingu būdu santykiai nepagerės ir ji pati galvoja veiksmų planą. Patirdama sėkmes, didžiuojasi savimi ir tai dar labiau sustiprina savigarbą, pasitikėjimą savimi, drąsą, meilę sau.

Gyvenk realybėje

Laiminga ir sėkminga moteris gyvena realybėje, o ne savo prisigalvojimuose. Tai daro įtaką jos geriems santykiams su daugeliu žmonių. Ji priima žmones tokius, kokie jie yra. Jei žmogus neatitinka jos vertybių, ji traukiasi. Jei atitinka, ji bendrauja.

Nepasilik netinkamuose santykiuose

Kai moteris nutaria būti laiminga, ji būna ten, kur jos laukia sėkmė. Ji pasirenka tik tas roles, kurios jai tinka, patinka ir daro ją dar laimingesne. Jos nepasirenka būti meilužėmis. Jos puikiai atskiria, kas yra pagarba ir kas yra nepagarba. Jos nebijo išeiti, nes negalvoja, kad nieko geriau ir nesuras. Pasitikėjimas savimi padeda moteriai atsirinkti, kas yra kas ir laiku priimti svarbius sprendimus. Dėl savo laimės ir sėkmės.

Gyvenk išmintingai

Mylinti save moteris moka daryti išmintingus sprendimus. Žinoma, kad ne visada. Tačiau priimdama svarbius sprendimus, moteris paiso sveiko proto ir išminties, ji neskuba, nenori visko iš karto, daug ką leidžia sutvarkyti laikui. Būk laiminga ir tu!

 

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus