Europos Sąjungos studentai ketinantys studijuoti JK universitetuose 2018-2019 mokslo metais dar galės pasinaudoti studentų finansavimo parama

2016 spalio 11 d. Britanijos vyriausybė paskelbė, kad ES studentai, kurie kreipsis dėl vietos į Anglijos universitetus ar tolimesnio lavinimosi įstaigas 2018 -2019 mokslo metams, bus ir toliau laikomi tinkamais gauti dotacijas bei paskolas studijoms ir tai bus taikoma visai kurso trukmei.

Tai reiškia, kad studentai pareiškę norą studijuoti 2018 – 2019 metų laikotarpiu išlaikys teisę gauti tokį pat finansavimą bei paramą, kaip ir šiuo metu. Be to, ta teisė nenutrūks iki pasirinkto kurso pabaigos, net jei per minėtą laikotarpį JK pasitrauktų iš Europos Sąjungos.

Universitetams ir kolegijoms šis žingsnis suteiks daugiau aiškumo dėl būsimo finansavimo, o būsimiems studentams, norintiems studijuoti kuriame nors iš pasaulyje pirmaujančių JK universitetų, tai bus garantija, jog finansavimo sąlygos nepasikeis net tuo atveju, jei JK paliktų ES jiems dar nespėjus baigti studijų. Tokia pat garantija suteikiama ir ES studentams, pasirinkusiems tolimesnio lavinimosi studijas.

Spalio 11 d. paskelbtas sprendimas yra pasekmė garantijų, kurias JK vyriausybė patvirtino dar birželio mėnesį, iškart po to, kai paaiškėjo ES referendumo rezultatai. Tarp tų garantijų ir  neatidėliotinomis vadinamos garantijos, užtikrinančios, kad šiuo metu aukštojo ar tolimesnio išsilavinimo siekiantys studentai bei tie, kurie jau gavo vietas šiems mokslo metams (2016- 2017) ir toliau galės naudotis studentų finansavimo parama, įskaitant paskolas ir dotacijas, pagal dabartinius tinkamumo kriterijus.

Pristatydamas šį Vyriausybės sprendimą Universitetų ministras Jo Johnsonas sakė:

„Mes žinome, kad referendumo rezultatas į mūsų aukštojo mokslo sektorių įnešė šiek tiek neaiškumų. Štai kodėl birželį mes veikėme greitai, siekdami nedelsiant suteikti finansavimo garantijas esamiems studentams ir tiems, kurie teikia prašymus studijuoti šiais metais.

Tarptautiniai studentai svariai prisideda prie mūsų pasaulinės klasės universitetų klestėjimo, ir mes norėtume tęsti šią praktiką. Ši naujausia garantija, užtikrinanti kitąmet studijuoti norintiems studentams ne tik teisę kreiptis dėl finansavimo pagal esamas sąlygas, bet ir galimybę išlaikyti tą teisę visų studijų metu, suteiks svarbų stabilumą tiek universitetams, tiek studentams.

Mes taip pat imamės veiksmų, kad mūsų Aukštojo mokslo įstatymas mūsų universitetams sudarytų galimybes išlaikyti pasaulinį statusą, studentams užtikrintų teisę rinktis ir gauti pilnavertį išsilavinimą, o darbdaviai sulauktų darbuotojų su įgūdžiais, kurių reikia mūsų ekonomikai augti.“

Pagal dabartines studentų finansavimo taisykles, ES studentai gali gauti paskolas bakalauro studijoms apmokėti, jei iki studijų pradžios Europos Ekonominėje Erdvėje jie yra pragyvenę ne mažiau kaip 3 metus. ES piliečiai, kurie daugiau kaip 3 metus gyvena Jungtinėje Karalystėje papildomai gali gauti dotaciją pragyvenimo išlaidoms, kol studijuoja bakalaurą bei paskolą magistro studijoms. Pagal ES teisę, ES studentų statusas prilyginamas vietinių statusui, o tai reiškia, kad už mokslus jie turės mokėti tiek pat, kaip JK studentai. Beje, tai netaikoma studentų, kurie yra atvykę ne iš ES šalių, mokesčiui už studijas.

2016 m. spalio 11 d. sprendimas reiškia, kad ES piliečiams ar jų šeimos nariams, kurie pateiks prašymą nuo 2017 metų rugpjūčio studijuoti viename iš Anglijos universitetų ir pasirinks kursą, atitinkantį studentų paramos kriterijus, finansavimo taisyklės nesikeis. Visi pareiškėjai galės kreiptis dėl studento paskolos ir / ar dotacijos pagal šiuo metu galiojančias sąlygas ir paaiškėjus, kad jie atitinka nustatytus kriterijus, išlaikys teisę tą paramą gauti per visą studijų trukmę.

ES piliečių statusas Jungtinėje Karalystėje yra svarstomas platesniame diskusijų su ES kontekste, nes britų vyriausybė susitarimą  dėl ES piliečių statuso JK sieja su savo piliečių statuso Europoje apsauga.

Šiuo metu JK vyriausybė dėl aukštojo mokslo yra įtvirtinusi šias garantijas:

1)esamiems studentams ir studentams, kurie pateikė prašymą 2016 – 2017 mokslo metams

Studentai, šiuo metu siekiantys aukštojo ar tolimesnio išsilavinimo, kurie pagal galiojančias taisykles turi teisę gauti paskolas ir dotacijas iš Student Loans Company  ir toliau išlaikys šią teisę studijoms, kurias jie tęsia šiuo metu arba yra pasirinkę ateinantiems metams. Tai apima paskolas, padengiančias mokestį už mokslą (pragyvenusiems EEE mažiausiai 3 metus), paskolas bei pragyvenimo išlaidų paramą (pragyvenusiems JK ne mažiau kaip 3 metus arba EEE darbuotojams migrantams), įskaitant ir kai kurias kitas dotacijas ir išmokos.

2)studentams, kurie pradės mokslus 2018 -2019 mokslo metais

Taisyklės, taikomos ES piliečiams arba jų šeimos nariams, kurie pateikia prašymą dėl studijų 2018 -2019 mokslo metais bei renkasi kursą, kuris atitinka studentų paramos kriterijus, lieka nepakitusios. Student Finance England (SFE)  šiuos prašymus vertins pagal šiuo metu taikomus tinkamumo kriterijus ir paskolas ir / ar stipendijas teiks įprasta tvarka. ES piliečiai arba jų šeimos nariai, kuriuos SFE įvertins kaip tinkamus stipendijoms ir / ar paskoloms gauti, bus laikomi tinkamais gauti šią paramą per visą studijų laikotarpį. Šie kriterijai nustatyti studentams, pradedantiems mokslą nuo 2017 metų  rugpjūčio mėn. ES piliečiai norintys kreiptis dėl paskolos pragyvenimo išlaidoms, turi būti pragyvenę J K ne trumpiau kaip 3 metus arba būti EEE darbuotojai migrantai.

3)programa Horizon 2020

Rugpjūčio mėnesį JK kancleris patikino, kad tuo atveju, kai šaliai vis dar esant ES sudėtyje JK organizacijos, pavyzdžiui, universitetai, dalyvaujantys programoje “Horizon 2020”, konkurenciniu pagrindu tiesiogiai varžosi su Europos Komisija dėl ES finansuojamų projektų, Valstybės iždas garantuoja tokių privilegijų mokėjimus, net tuo atveju, kai konkretūs projektai tęsis po JK pasitraukimo iš ES.

Tikimės, kad mūsų straipsnis jums bus naudingas. Jeigu jūs norite sužinoti apie kitus studijų finansavimo būdus, skaitykite mūsų straipsnį apie stipendijas užsienio studentams Jungtinėje Karalystėje.

 

 

 Daugiau informacijos  Studijos Londone  

www.needoneuk.com

Linkime sėkmingų studijų ir didžiausių karjeros aukštumų!

 

Taigi, jeigu planuojate pradėti studijuoti ir ieškote atsakymų į iškilusius klausimus, kreipkitės į studijų vadybininkę Jurgita telefonu +44 (0)7451850444 arba rašykite elektroniniu paštu adresu:
jurgita@needoneuk.com , info@needoneuk.com

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus