Vyriausybė patvirtina ES studentų finansavimą 2018-2019 metams

ES studentai, besikreipiantys dėl vietų universitetuose 2018-2019 mokslo metais ir toliau galės gauti finansinę paramą.

Šiemet balandžio 21 dieną vyriausybė patvirtino, kad ES studentai ir toliau galės gauti finansinę paramą bakalauro, magistro, aspirantūros ir pažangių mokslų programoms 2018-2019 mokslo metais.

Toks sprendimas reiškia, kad ES studentai, besikreipiantys dėl bakalauro ar magistro studijų programos į Anglų universitetą ar tolesnę švietimo įstaigą 2018 – 2019 mokslo metais ir toliau turės prieigą prie studentų paskolų ir dotacijų, net tuo atveju, jei studijos baigsis po JK pasitraukimo iš ES.

ES studentai gali gauti home fee statusą, kuris reiškia, kad už studijas jie mokės tiek pat, kiek JK studentai. Kiti, ne ES, tarptautiniai studentai už mokslą mokės visai kitokiu būdu.

ES piliečiai taip pat 2018-2019 mokslo metais JK institucijuose turės teisę kreiptis dėl Mokslinių tyrimų doktorantų stipendijų, kurios padės padengti išlaidas per jų studijų laikotarpį.
Universitetų ir mokslo ministras Jo Johnson pasakė:

Mes aiškiai išreiškėme savo įsipareigojimą dėl JK pasaulinio lygio aukštojo mokslo sektoriaus. Savo šiuolaikine pramonės strategija ir papildomais £ 4,7 mlrd, skirtais moksliniams tyrimams ir inovacijoms per ateinančius 5 metus, mes užtikriname, kad JK turi įgūdžius ir aplinką, kurių reikia, siekiant ir toliau pirmauti mokslo ir mokslinių tyrimų srityse.
Pagrindinė mūsų sėkmės dalis yra pritraukti talentus iš viso pasaulio. Ryšiausiems protams iš visos Europos tai suteiks patikinimą ir toliau studijuoti Jungtinėje Karalystėje, žinant, jog prireikus, yra prieinama finansinė parama.
Pastabos

1. Studentų paskolos ir dotacijos: Finansavimo taisyklės, taikomos ES piliečiams arba jų šeimos nariams, nuo 2018 metų rugpjūčio besikreipiantiems dėl vietos universitete bei pretenduojantiems į kursą, numatantį paramą, nesikeis.

2. Pagal dabartines studentų finansavimo taisykles, ES studentai gali gauti paskolas magistro bei bakalauro studijų apmokėjimui, jeigu jie gyveno Europos Ekonominėje Erdvėje ne mažiau kaip 3 metus iki studijų pradžios. ES piliečiai, gyvenantys Jungtinėje Karalystėje daugiau nei 5 metus taip pat gali kreiptis dėl bakalauro išlaikymo paramos.

3. Mokslinių tyrimų stipendijos: ES piliečiai turi teisę gauti stipendiją tik studijų kainos padengimui. ES piliečiai, gyvenantys Didžiojoje Britanijoje 3 metus iki kreipimosi dėl stipendijos gali pretenduoti į stipendiją už mokslus ir stipendiją, padėsiančią padengti jų mokymo išlaidas.

4. ES piliečių migracinis statusas Jungtinėje Karalystėje yra svarstomas kaip platesnių diskusijų su ES dalis. Premjerė ministrė savo laiške Europos Vadovų Tarybos pirmininkui aiškiai išreiškė savo poziciją, kad mes turėtume siekti ankstyvo susitarimo dėl JK piliečių ES ir ES piliečių Jungtinėje Karalystėje teisių, abipusiškumo pagrindu.

Stojimo procesas ir dokumentai:

http://www.studylondon.org.uk/lt//

Linkime sėkmingų studijų ir didžiausių karjeros aukštumų!

Studijos Londone!

Vyriausybė patvirtina ES studentų finansavimą 2018-2019 metams

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus